Ομάδα της Δεκαετίας!

Η Ομάδα της δεκαετίας(2010/19), σύμφωνα με την δική σας ψηφοφορία!

Ομάδα της Δεκαετίας! (Κεντρικοί Αμυντικοί)

Ψηφίστε τους καλύτερους κεντρικούς αμυντικούς του Απόλλωνα, της δεκαετίας(2010/2019)!

Ομάδα της Δεκαετίας! (Δεξί Μπακ)

Ψηφίστε το καλύτερο δεξί μπακ του Απόλλωνα της δεκαετίας(2010/2019)!