Δείτε τι ψήφισαν οι αναγνώστες του Ελαφρά Ταξιαρχία στο ερώτημα αν ο Απόλλωνας μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία.

Συγκεκριμένα οι αναγώστες του Ελαφρά Ταξιαρχία ψήφισαν ότι ο Απόλλωνας μπορεί να παραμείνει στην κατηγορία. Αναλυτικά το 63,79%(37 άτομα) ψήφισαν ότι ο Απόλλωνας θα παραμείνει στην κατηγορία, ενώ το 36,21%(21 άτομα) ψήφισαν όχι.