Κάλεσμα του ΓΣ Απόλλων σε νεαρές ηλικίες γεννηθείσες από το 2004 και έπειτα, ώστε να στελεχώσουν τα τμήματα υποδομής της ομάδας με στόχο να βρεθούν και να αξιοποιηθούν καταλλήλως τα ταλέντα του αύριο!